2 lut 2011

Fotograficzna schizofrenia*

Jedno medium - wiele wątków. Fotograficzne poszukiwanie tożsamości
to propozycja galerii Art Stations, która w czwartek otwiera wystawę zdjęć
z kolekcji Grażyny Kulczyk.


*artykuł publikowany w Gazecie Wyborczej (28.01.2011)

 
Robić coś prymitywnego, uparcie wykonywać prostą, łatwą i oczywistą pracę
- to sposób Thomasa Hirschhorna na tworzenie dzieł sztuki z odpadów
świata współczesnej konsumpcji. Jego kolaże są zawieszone między prawdą
a fikcją, a użyte wycinki rzeczywistości to jednocześnie elementy
budujące tożsamość współczesnego człowieka. Na wystawie można
je oglądać w pojedynczej pracy artysty zatytułowanej "Celebrex".
Znacznie obszerniej pokazana jest twórczość jednego z najważniejszych
przedstawicieli współczesnej sztuki chińskiej. Zhang Huan, bo o nim mowa,
próbuje wymazywać tożsamość człowieka (cykl "Shanghai Family Tree").
A w pracy "Foam" wypluwa swoją rodzinę z ust. W obydwu cyklach artysta
nawiązuje do przeznaczenia jako siły kształtującej naszą tożsamość.

Oprócz prac wymienionych twórców na wystawie pokazane są prace
Macieja Osiki, Katarzyny Górnej, Loretty Lux, Zofii Kulik, Michaela Najjara
czy Jerzego Lewczyńskiego. Taka plejada artystów z pewnością buduje
prestiż wystawy, a ich różnorodność kulturowa pozwala spojrzeć na problem
tożsamości z wielu perspektyw. Osika przebrany za kobietę pyta o granice płci.
Górna sprowadza Matkę Boską na ziemię. Kuzyszyn wychodzi z siebie:
bada granice ciała i tego, co poza nim. Najjar skupia się na mózgu człowieka
jako portrecie jego osobowości. A Kulik bierze wszystkie części swojego ciała
i bawi się nimi jak puzzlami. Pojawia się też tęsknota za niewinnością i
beztroską usilnie poszukiwana przez Lux w dziecięcym wizerunku.
Podobnie wraca do przeszłości Lewczyński: fotografia to dla niego wehikuł czasu,
przez który bada nieodgadnione ludzkie losy.

Choć wszyscy mówią językiem fotografii, to zdjęcie zdjęciu nierówne.
Wystawa pokazuje wachlarz technik, jakimi posługują się artyści w
obrębie fotografii. Jest kolaż, fotomontaż, fotografia czarno-biała
i cyfrowa oraz różnego rodzaju eksperymenty technologiczne.
To wszystko można oglądać pod hasłem "Tożsamość" do 16 marca.

Wystawa fotografii "Tożsamość", Art Stations, wernisaż - czwartek, 3 lutego, godz. 19.

 
skan artykułu

"Wspaniałość siebie" Zofia Kulik