2 lut 2011

Seksapil niewinnej dziewczynki*

Świński ryj, wilcza paszcza, lateksowa maska - to atrybuty postaci portretowanych
przez Ewę Juszkiewicz. Wystawę młodej artystki otwiera we wtorek Galeria Garbary 48.

 
*artykuł publikowany w Gazecie Wyborczej (24.01.2011)
 
Obleśnie zdeformowane postacie artystka ubiera w kolorowe dziecięce kreacje.
Przy pomocy takiego kontrastu szuka granic piękna i brzydoty, współtworzącej
tożsamość człowieka. W jej obrazach często pojawia się maska.
Artystka lubi tworzyć w klimacie maskarady i groteski. Sprzeciwia się
współczesnemu kultowi fizycznej perfekcji ciała. Interesują ją wizerunki dziwne,
wstydliwe, odbiegające od normy i przez to spychane na społeczny margines.
Widoczne w jej pracach łączenie przeciwności inspirowane jest japońską subkulturą
Lolita Fashion. Juszkiewicz zwraca uwagę na styl zwany Gothic Lolita, łączący
drapieżność i seksapil z niewinnością dziewczynki. W swojej twórczości bada
wieloznaczność ludzkiej natury. Podejmuje temat przekraczania granic płci,
fenomenu płynnej osobowości. Odnosi się do zjawiska transgresji, próbuje
przekraczać normy obrazowania. W portretach ukazuje chętnie rozkład i deformację.
Obrazowanie cierpienia określa rodzajem rytuału, który ma oswajać nasz strach
przed nieznanym.

Juszkiewicz jest doktorantką na wydziale malarstwa krakowskiej ASP.
Zajmuje się też rysunkiem i animacją - jest autorką przestrzennych
animacji teatralnych w ramach Festiwalu Szekspirowskiego. Brała udział
w międzynarodowych projektach artystycznych, m.in. w 5. Berlin Biennale.
Na koncie ma liczne nagrody, wyróżnienia oraz stypendia, m.in. stypendium
marszałka województwa pomorskiego. Swoje prace prezentowała na wystawach
m.in. w Hiszpanii i Kanadzie. Na otwieranej we wtorek (o godz. 18)
w Galerii Garbary 48, zaprezentuje 10 obrazów z dwóch ostatnich lat.
Ekspozycję zatytułowaną "Dziki w snach" można będzie oglądać do 4 lutego.skan artykułu