2 lut 2011

Miejska przestrzeń zawładnie od poniedziałku Galerią Arsenał*

Właśnie w poniedziałek w Galerii Miejskiej Arsenał otwiera się wystawa
"Formy zamieszkiwania - publiczne i prywatne przestrzenie miasta".
Miastu - jako przestrzeni - twórcy ekspozycji przyglądają się z wielu perspektyw. 


*artykuł publikowany w Gazecie Wyborczej (8-9.01.2011)
 
Wystawa jest kontynuacją projektu, który powstał niespełna rok temu
w murach Akademii Sztuk Pięknych (dziś Uniwersytetu Artystycznego).
Udział w obecnym przedsięwzięciu artystów tak znakomitych jak:
Sławomir Brzoska, Stefan Wojnecki, Andrzej Florkowski, Maciej Kurak,
Pascale Heliot, Tomasz Siuda, Leszek Knaflewski, Mariusz Forecki,
Sławomir Decyk, Wojciech Duda czy Piotr Wołyński (kurator projektu)
niewątpliwie podnosi prestiż wydarzenia. Do współpracy zostali zaproszeni
również publicyści, działacze społeczni, krytycy i teoretycy sztuki, m.in.
Rafał Drozdowski, Marek Krajewski, Justyna Ryczek i Jarosław Urbański.

Pomimo swobody wypowiedzi, jaką zakładał projekt, na wystawie
przeważają prace wideo i fotografia. Zawiedzie się jednak ten,
kto będzie szukał wśród nich klasycznej publicystyki.
Zarówno realizacje artystyczne, jak i teoretyczne wchodzą ze sobą
w zaskakujące interakcje - jedne bywają komentarzami bądź uzupełnieniami drugich.

Najczęściej poruszany przez artystów temat koncentruje się wokół samego podziału
miejskiej przestrzeni na prywatną i publiczną. Kolejny - porusza problem
wykluczenia społecznego. Podejmuje go zarówno Ewa Rewers
w swych rozważaniach teoretycznych, jak i duet artystyczny Maciej Kurak
i Pascale Heliot w instalacji "Baju, baju, będziesz w raju".
W "Formach zamieszkiwania" powtarza się też motyw okna. Sławomir Decyk
w swoim cyklu fotograficznym "Jako w niebie, tak i na ziemi", skupia się
na efekcie światła, padającego po zmroku z okien budynków.
Z kolei fotograf Stefan Wojnecki z wnętrza własnego mieszkania
śledzi rzeczywistość zamkniętą w ramach okna.
Motyw wędrówki przywołany został w realizacji Magdy Malinowskiej
i Jarosława Urbańskiego - jako obraz codziennej drogi ludzi do pracy.
Wędrówką, a dokładniej tematem nomadyzmu, zajmuje się też Sławomir Brzoska,
który słowem i fotografią opisuje swoje "próby bytowania w przestrzeni otwartej".
W ramach projektu organizowane były tematyczne panele dyskusyjne,
które dodatkowo inspirowały zarówno artystów, jak i teoretyków.

Projekt "Formy zamieszkiwania" ukazał się także w książce o tym samym tytule
. Nie jest to katalog wystawy - mamy raczej do czynienia ze zbiorem refleksji
oraz dokumentacją prac o zurbanizowanej przestrzeni. Promocja książki,
z udziałem jej autorów, odbędzie się w ramach
poniedziałkowego wernisażu (początek o godz. 18).

Natomiast na trzy dni przed zamknięciem ekspozycji (27 stycznia) o godz. 18
zaplanowano otwartą dyskusję na temat publikacji i samej wystawy.skan artykułu